Animacja w edukacji - PANEL SZKOLENIOWY DLA NAUCZYCIELI

Udział w panelu dla nauczycieli jest bezpłatny, prosimy jednak o wcześniejszą rejestrację. Można jej dokonać poprzez wypełnienie krótkiego FORMULARZA.

PLAN PANELU

09.00 – 11.00 – Martyna Karpowicz, Animacja Stop Motion – rozwijanie wyobraźni i logicznego myślenia – warsztaty.

Czas trwania: 120 minut.

Animacja Stop Motion – rozwijanie wyobraźni i logicznego myślenia – warsztaty.

Warsztaty dla nauczycieli pokazujące możliwości, które oferuje technika animacji stop motion i zachęcające do korzystania z niej podczas zajęć szkolnych. Warsztaty animacji są idealnym narzędziem edukacji medialnej dla uczestników w wieku szkolnym, mogą swobodnie odwoływać się do ich własnych doświadczeń i upodobań – od filmów i seriali po gry i aplikacje. Animacja pozwala uczestnikom wypowiadać się w oryginalnej formie z pogranicza wielu dziedzin, jak film, plastyka, muzyka czy literatura. Zagadnienia związane z animacją poruszone mogą zostać na zajęciach plastyki, techniki a nawet fizyki, informatyki czy biologii.

Prowadząca: Martyna Karpowicz

Absolwentka Filmoznawstwa i wiedzy o mediach na Uniwersytecie Łódzkim. Zajmuje się animacją kultury i animacją, ze szczególnym uwzględnieniem jej najprostszych form – XIX wiecznych zabawek optycznych. Prowadziła zajęcia m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Animacji Se ma for w Łodzi, Pałacu Herbsta w Łodzi, oraz w ramach Festiwalu Transatlantyk i Festiwalu Animart. Współpracowała m.in. z Momakin, Poznańską Fundacją Artystyczną, Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, Studiem filmowym Anima-Pol, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.

11.00 – 11.30 – przerwa kawowa

11.30 – 12.15 – dr Marcin Skorek, Rola filmu animowanego w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży.

Czas trwania: 45 min

Rola filmu animowanego w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży.

Celem warsztatu będzie wskazanie olbrzymich możliwości wykorzystania filmu animowanego w pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą oraz prezentacja sposobów pracy z filmem animowanym w ramach Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej i Społecznej „KinoSzkoła”.

Prowadzący: dr Marcin Skorek

Filmoznawca, trener i mentor w kursach edukacji filmowej, autor programów edukacji filmowo-medialnej, konsultant merytoryczny Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej i Społecznej „KinoSzkoła”. Specjalizuje się w zagadnieniach audiowizualnej komunikacji kulturowej, manipulacji i perswazji w mediach. Wiedzę kulturoznawczą wykorzystuje do badań nad potrzebami edukacyjnymi nauczycieli i uczniów. Obszar zainteresowań dopełnia tematyka pracy magisterskiej i rozprawy doktorskiej obejmująca zagadnienia tożsamości kulturowej badanej poprzez teksty kultury: komiks i film animowany. Jego pierwszy zawód – aktora – pomaga w prowadzeniu interaktywnych zajęć z dziećmi. Szczególnie lubi tworzyć z dziećmi i młodzieżą filmy animowane i aktorskie. Przez wiele lat zasiadał w zarządzie Tyskiego Stowarzyszenia Promocji Kultury Młodych, organizując imprezy filmowe i artystyczne. Prowadził Kina „Ars” w Dąbrowie Górniczej i „Adria” w Mikołowie. W 2016 roku otrzymał „Honorowy Złoty Bilet” za wybitne zasługi w zakresie upowszechniania kultury filmowej.

12.15 – 12.30 – przerwa kawowa

12.30 – 14.45 – Anna Równy, Animacja-najlepsza przyjaciółka wyobraźni. Narzędzia i metody pracy z filmem animowanym dla najmłodszych widzów.

Czas trwania: 90 minut.

Chińskie przysłowie „Jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów” przekłada się na myślenie o efektywności współczesnej edukacji filmowej i medialnej. Warsztat będzie teoretyczno-praktyczną próbą stworzenia wytycznych, w jaki sposób realizować założenia edukacji filmowej najmłodszych z wykorzystaniem filmów animowanych. Obejrzymy wspólnie animacje: Dimitri w Ubuyu i Los Papelnautas i zastanowimy się, jakie czynności dydaktyczne, oparte zarówno na edukacji poprzez film (problematyka wychowawcza, wartości poznawcze) i edukacji dla filmu (technika i specyfika sztuki animacji lalkowej), można podjąć z najmłodszymi. Zaprezentujemy metody i narzędzia sprzyjające pracy z filmem animowanym. Przedstawimy wnioski z badań psychologów dotyczące poziomu, zakresu percepcji i koncentracji uczniów nauczania wczesnoszkolnego. Opowiemy o kompetencjach, które rozwijają się u uczniów oglądających filmy. Potraktujemy pracę z filmami animowanymi jako punkt wyjścia do działań opartych na pedagogice twórczości, rozwijających u dziecka kreatywność i ciekawość świata.

Prowadząca: Anna Równy

Doktorantka w Katedrze Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej UG, nauczyciel konsultant MSCDN, trenerka edukacji filmowej PISF, trenerka edukacji medialnej, koordynatorka merytoryczna NHEF, liderka Filmoteki Szkolnej, wiceprzewodnicząca Prezydium Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, członkini grupy SUPERBELFRZY RP, autorka scenariuszy metodycznych i publikacji o tematyce filmoznawczej i nowomedialnej, współautorka podręcznika do języka polskiego „Ponad słowami”.